logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. LƯU Ý QUAN TRỌNG!!!

LƯU Ý QUAN TRỌNG!!!

Dịch vụ Binance's Gnosis Safe MultiSig sẽ ngừng hoạt động từ 1/9 để chuyển sang web hạ tầng mới, nguồn vốn của BHO Network từ các vòng Private Sale và Early Bird sẽ được chuyển sang địa chỉ ví mới. Thông tin chi tiết như sau:

-Private sale:

Địa chỉ hiện tại: 0x865A2FA2b8a9955CAa097DFe757d9a65a54085AA

ĐỊA CHỈ MỚI: 0x4E07e9BF0c458d96b47a8aC1066496271799AadF

-Early Bird:

Địa chỉ hiện tại: 0x7C6b66248D2296B1f753bF3c9c6EDb736F7F319F

ĐỊA CHỈ MỚI: 0x03B4aA1C2d1F36Cad50168d5017E5161ca3496fF

Xuất bản ngày 22 tháng 8 năm 2021

Chủ đề liên quan

share iconShare
wallet_3s_desktop_vi
wallet_3s_mobile_vi
reward_now_float_cta