logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. Cập nhật BHO Network Tokenomics

Cập nhật BHO Network Tokenomics

Tokenomics tiến hành điều chỉnh tổng lượng token bán ra ở các vòng, giảm từ 40% xuống 15%. Với lý do dự án đã đến giai đoạn đã có thể tự phát triển với các hạ tầng sẵn có, và việc này cũng sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các nhà đầu tư hiện hữu và trong tương lai.

Ngoài ra, bản Tokenomics mới này cũng tăng mục Marketing từ 10% lên 12% dùng để tăng cường các hoạt động phát triển cộng đồng.

Tokenomics cũng đã bổ sung và phân tách 6 hạng mục mới nhằm củng cố vững chắc hơn cho định hướng phát triển bền vững của BHO Network trên quy mô toàn cầu, cũng như đảm bảo lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư:

• 2% Liquidity: cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch.

• 10% Strategic Business Partnerships: nhằm tạo một quỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp, start-up muốn phát triển kinh doanh dựa trên mạng lưới BHO. Ví dụ có thể là một studio ra mắt trò chơi NFTs mới trên nền tảng của BHO Network hoặc các tổ chức đang tìm cách mã hóa tài sản trên mạng của BHO Network.

• 10% Strategic Tech Innovation: bao gồm việc hỗ trợ các dự án cùng phát triển trên hạ tầng BHO Network, và giữ chỗ cho BHO Network trên mạng lưới Polkadot/Kusama như một nhánh blockchain trong tương lai.

• 5% Community Treasury: dùng cho các dự án được cộng đồng đề nghị và biểu quyết.

• 6% Team & Advisor bonus: dùng cho việc thu hút nhân tài, phần thưởng nhóm nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ ở mức cao nhất cho dự án.

• 5.2% Legal & Compliance: tài trợ các nghiên cứu khung pháp lí v.v. nhằm đẩy nhanh tiến độ chính phủ các nước ban hành luật định phù hợp.

Tổng cung BHO Token 10B (10 tỷ) là không đổi, và có lộ trình phân phối toàn bộ Token trong vòng 3 năm, đến hết tháng 9/2024. Chi tiết cụ thể theo bảng như dưới đây, với Day 0 là ngày niêm yết trên sàn – thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Mở khóa
Private SalesMở khoá 20% mỗi quý, bắt đầu từ Day 30
Early BirdMở khoá 25% mỗi quý, bắt đầu từ Day 30
Initial Member Offering (IMO)Mở khoá 100% vào Day 0
MarketingMở khoá 12% vào Day 0, và 8% mỗi quý trong 11 quý
LiquidityMở khoá 50% vào Day 0, và 5% mỗi tháng trong 10 tháng
EcosystemMở khoá 5% vào Day 0, và 3% mỗi tháng trong 32 tháng tiếp theo bắt đầu từ Day 120
Strategic Business PartnershipMở khoá 30% vào Day 30, và 2% mỗi tháng trong 35 tháng
Strategic Tech InnovationMở khoá 30% vào Day 30, và 2% mỗi tháng trong 35 tháng
Community TreasuryMở khoá 3% mỗi tháng trong 32 tháng kể từ Day 30, và 4% vào tháng thứ 33
Team & Advisor BonusMở khoá 30% vào Day 30, và 2% mỗi tháng trong 35 tháng
Legal & ComplianceMở khoá 3% mỗi tháng trong 32 tháng kể từ Day 30, và 4% vào tháng thứ 33
Founding TeamMở khoá 3% mỗi tháng trong 32 tháng kể từ Day 30, và 4% vào tháng thứ 33

Xuất bản ngày 15 tháng 8 năm 2021

Chủ đề liên quan

share iconShare