logo
  1. Blog
  2. Ví 3S
  3. LS TRADE: THÔNG TIN IDO PROMOTION TRÊN BHOPAD.IO (CẦN STAKE BHO & ĐĂNG KÝ TRƯỚC)

LS TRADE: THÔNG TIN IDO PROMOTION TRÊN BHOPAD.IO (CẦN STAKE BHO & ĐĂNG KÝ TRƯỚC)

1. Total Pool: 80,000$ USDT/ 80,000 LSC

2. IDO Price: $1/ LSC

3. Listing Price: $1.25/ LSC

  • Guaranteed: Lợi nhuận thấp nhất là 25% so với mức giá IDO.
  • Guaranteed Period: 7 ngày, kể từ thời điểm Listing
  • Refund: Khi dự án không làm đúng Guaranteed. Điều kiện chỉ áp dụng cho những nhà đầu tư chưa claim hoặc đã claim nhưng chưa bán bất kỳ LSC nào.

4. Vesting Time: TGE 75%

  • 25% còn lại sẽ được mở khóa 5% mỗi 30 ngày kể từ ngày listing (5 lần).

5. Thời gian đăng ký: 00:00 09.04.2023 - 09:59 15.04.2023 (GMT+7)

6. Thời gian mua IDO: 10:00 15.04.2023 - 24:00 17.04.2023 (GMT+7)

7. Tokenomics & tổng quan về LS TRADE:

8. Stake & đăng ký mua IDO Promotion:

9. Các kênh truyền thông của LS TRADE:

Xuất bản ngày 07 tháng 4 năm 2023

Chủ đề liên quan

share iconShare