logo
 1. Blog
 2. Tin tức
 3. CÔNG BỐ VỀ VÍ MULTISIG CỦA BHO

CÔNG BỐ VỀ VÍ MULTISIG CỦA BHO

BHO được phát triển dưới dạng Upgradable Smart Contract (hợp đồng thông minh có thể được nâng cấp) để có thể đảm bảo được mã nguồn luôn có thể được nâng cấp trong những tình huống cần thiết trong tương lai.

Chính vì vậy, BHO Network đã quyết định chuyển Owner Account (tài khoản một chủ sở hữu) sang Multi-signature Wallet (ví đa chữ kí), với 3 mục đích chính:

 • Phòng rủi ro bị hack & đảm bảo an toàn cho người dùng.
 • Tránh rủi ro tập trung (Centralized Risk)
 • Phù hợp với tiêu chuẩn Audit được Certik yêu cầu.

Setup của ví MultiSig

 • Threshold: 4/4
 • Địa chỉ: 0x7024b62a005Eb9362b6989c20eb63Fde55B623d9

Thông tin về 4 chữ kí đại diện

 • SIGNATURE 1: 0x1b479858d59B09Eeeb57DF116F9b3DB43dF58770
 • SIGNATURE 2: 0x466A31B29425875b9419e2aEaEe328E3A1cFb759
 • SIGNATURE 3: 0xe5cD40cC0e0962b207521975D3B97123A7339fAe
 • SIGNATURE 4: 0xf40cb057bcD33cf2085d731c5840Ba4Dd6833294

VÍ MULTISIG LÀ GÌ & CHỨC NĂNG?

https://bholdus.com/vi/blog/article/what-is-a-multisig-wallet

Xuất bản ngày 15 tháng 2 năm 2022

Chủ đề liên quan

share iconShare