logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. BHO NETWORK ROADMAP UPDATE 2024

BHO NETWORK ROADMAP UPDATE 2024

BHO Network chính thức công bố roadmap của dự án trong năm 2024. Bám sát tầm nhìn sứ mệnh “Bring blockchain to life”, BHO Network cùng những bước đi chiến lược trong năm nay sẽ tập trung phát triển các sản phẩm White Label nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các dự án blockchain và tạo hệ sinh thái BHO, tăng tính ứng dụng cho BHO token. Song song đó, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và nâng cấp các sản phẩm hiện có để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển mình đối với BHO Network, với những mục tiêu mới và tham vọng hơn.

Quý 1: BHO Pad Ver 2.0 - Multichain

Nâng cấp toàn diện BHO Pad Ver 2.0 - định hướng multichain - đa nền tảng nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển cùng các dự án toàn cầu.


Quý 2:

1. 3S Wallet Premium 01: Active Defense

Active Defense là tính năng bảo mật chủ động bổ sung, giúp 3S Wallet ngăn chặn hiệu quả hơn những rủi ro về mã độc trong môi trường không gian mạng hiện nay. 2. White Label Products for Blockchain: Gamification, Wallet, Pad Nhóm sản phẩm mới được mở ra để tạo nền tảng cho các giải pháp blockchain trong và ngoài nước, đồng thời tạo hệ sinh thái sử dụng BHO token, bao gồm nhóm các sản phẩm Gamification, Wallet, Pad.


Quý 3: White Label Products for Blockchain: Gamification, Decentralized P2P

Tiếp tục nâng cấp và tạo nên một hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp blockchain, đặc biệt P2P phi tập trung.


Quý 4:

1. 3S Wallet Premium 02: Account Abstraction, Multi-party computation

Nâng cấp toàn diện 3S Wallet, ứng dụng công nghệ Account Abstraction mới, mở đường cho Smart Account trên 3S Wallet. Ứng dụng Multi-party Computation (MPC) để tăng cường tính bảo mật tài sản cho người dùng.

2. Nâng cấp Core V2 giao dịch P2P phi tập trung


Bên cạnh những nâng cấp và cải tiến được mô tả trong roadmap, đội ngũ BHO Network sẽ tiếp tục không ngừng hoàn thiện các sản phẩm hiện có để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Với những thay đổi mang tính toàn diện, BHO Network sẽ tiếp tục vững bước trên con đường sứ mệnh của mình.

Xuất bản ngày 31 tháng 1 năm 2024

Chủ đề liên quan

share iconShare