logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. BITCOIN HALVING VÀ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

BITCOIN HALVING VÀ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Xảy ra khoảng bốn năm một lần, sự kiện Halving sắp tới của Bitcoin dường như một lần nữa thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Điều này là do phần thưởng khối cho việc khai thác Bitcoin được thiết lập để bị cắt giảm một nửa sau mỗi 210000 khối, làm giảm hiệu quả tốc độ tạo ra và đưa BTC mới vào lưu thông. Cơ chế này là trọng tâm của mô hình kinh tế giảm phát của Bitcoin, được thiết kế để giới hạn tổng nguồn cung Bitcoin ở mức 21 triệu.

Việc giảm phần thưởng khai thác đặt ra câu hỏi về tính bền vững trong lĩnh vực khai thác, cụ thể là làm thế nào nó có thể thúc đẩy sự chuyển đổi sang các công nghệ xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn trong bối cảnh lợi nhuận giảm dần. Những thay đổi như vậy là mấu chốt cho khả năng tồn tại lâu dài của Bitcoin, đặc biệt khi mối quan tâm về môi trường trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận cũng như các yếu tố kinh tế.

Mối lo ngại về tiêu thụ năng lượng của Bitcoin

Theo Liên hợp quốc, việc giảm một nửa phần thưởng khai thác Bitcoin đã khuếch đại tranh luận xung quanh mức tiêu thụ năng lượng vốn đã cao của đồng tiền này, đặc biệt là vì các quá trình tính toán liên quan của nó tiêu thụ một lượng điện lớn, phần lớn trong số đó cho đến gần đây chủ yếu có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà phê bình chỉ ra thêm rằng nếu phần thưởng khai thác giảm dẫn đến các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng hơn để duy trì lợi nhuận của người khai thác, thì điều này có thể làm trầm trọng thêm lượng khí thải carbon của Bitcoin, do đó mâu thuẫn với nhiều mục tiêu bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Halving sẽ dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng tăng lên và gây áp lực tiêu cực hơn tới lưới điện và môi trường

Halving sẽ làm tăng chi phí vận hành cho các công ty khai thác nếu giá trị BTC hoặc doanh thu phí giao dịch không tăng để bù đắp cho họ. Điều này có thể buộc một số thợ đào có lợi nhuận thấp phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, các công ty khai thác hiệu quả sẽ nâng cấp lên các giàn ASIC tiên tiến để tối đa hóa năng suất và giảm thiểu chi phí năng lượng. Thiết bị khai thác mới nhất có xu hướng tiết kiệm năng lượng hơn nhiều về khối lượng hash trên mỗi watt.

Halving có thể góp phần làm giảm mức sử dụng năng lượng trong thời gian ngắn nếu các công ty khai thác không sinh lời ngừng hoạt động, các khuyến khích rộng rãi hơn của ngành về hiệu quả và đổi mới có thể thúc đẩy những cải tiến liên tục về năng lượng.

Quá trình chuyển đổi này có thể thúc đẩy các phương pháp khai thác bền vững hơn, nhưng tốc độ và phạm vi của sự thay đổi này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như sự sẵn có của các nguồn năng lượng tái tạo, tiến bộ công nghệ trong thiết bị khai thác và những thay đổi về giá năng lượng.

Nhiều nhóm nghiên cứu tin rằng một hiệu ứng khác mà chúng ta có thể chứng kiến ​​là sự chuyển dịch phân bố địa lý của các thợ đào trên toàn cầu. Theo quan điểm của họ, sự phân bổ của những cá nhân và tổ chức này có thể thay đổi đáng kể vì có nhiều khu vực trên thế giới — đặc biệt là khắp Đông u và Châu Phi — cung cấp nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và rẻ. Điều này có thể có tác động đối với thị trường năng lượng và khung pháp lý ở những khu vực đó.

Với những tiến bộ trong các công nghệ liên quan đến Bitcoin, chẳng hạn như tích hợp thanh toán Lightning Network, có thể ảnh hưởng tích cực hơn nữa đến động lực tiêu thụ năng lượng và tính bền vững, vì các giải pháp layer 2 cho phép các giao dịch được thực hiện ngoài chuỗi, do đó giảm nhu cầu về năng lượng nhưng vẫn tăng khả năng tính toán.

Xuất bản ngày 18 tháng 4 năm 2024

Chủ đề liên quan

share iconShare