logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. MẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VẬT LÝ PHI TẬP TRUNG (DEPIN) LÀ GÌ?

MẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VẬT LÝ PHI TẬP TRUNG (DEPIN) LÀ GÌ?

Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) là các giao thức blockchain xây dựng, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng phần cứng vật lý theo cách mở và phi tập trung.

Ngành công nghiệp DePIN bao gồm cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu, kết nối không dây, điện toán, năng lượng, thu thập dữ liệu, v.v.

Các giao thức DePIN gần đây đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tiền điện tử do khả năng tác động đến nhiều ngành công nghiệp, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), internet, năng lượng, truyền thông không dây, v.v.

1. DePin - Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung là gì?

DePIN là mạng ngang hàng (P2P) đáp ứng nhu cầu phần cứng thông qua một thị trường mở và phi tập trung.

Tiền điện tử là công cụ để xây dựng cộng đồng - mảnh ghép thiết yếu cho các dự án dePIN. DePIN sử dụng phần thưởng token để thu hút và khuyến khích các nhà khai thác cơ sở hạ tầng vật lý trong thế giới thực tham gia mạng của họ.

Khi giá trị của mã thông báo DePIN tăng lên (khi vốn của nhà đầu tư vào mạng), nó cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra mức giá cạnh tranh. Dẫn đến sự tăng trưởng trong ứng dụng và nhu cầu đối với các dịch vụ của DePIN, điều này cuối cùng dẫn đến giá token tăng hơn nữa, thu hút nhiều nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ và người dùng hơn.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu tiền điện tử Messari, DePIN có thể được phân thành hai nhóm:

Mạng tài nguyên vật lý (PRN): Các giao thức DePIN khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ triển khai phần cứng phụ thuộc vào vị trí nhằm cung cấp các trường hợp sử dụng năng lượng, kết nối và dữ liệu không gian địa lý cho một số vị trí thực tế. Mạng tài nguyên kỹ thuật số (DRN): Giao thức DePIN tạo back-end độc lập với vị trí cho đám mây và khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp tài nguyên kỹ thuật số như điện toán, lưu trữ và băng thông.

2. Cơ sở vận hành của DePin

DePIN hoạt động thông qua ba yếu tố chính: mạng ngoài chuỗi, chuỗi khối và giao thức.

Mạng ngoài chuỗi

Mạng ngoài chuỗi của DePIN chủ yếu bao gồm người dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng cần sức mạnh tính toán GPU, kết nối không dây hoặc lưu trữ dữ liệu sẽ mua các tài nguyên sẵn có từ thị trường mở của các nhà cung cấp dịch vụ.

Chuỗi khối

Blockchain mang người dùng cuối và nhà cung cấp dịch vụ lại với nhau. Nó đóng vai trò như một sổ cái công khai xử lý các khoản thanh toán và hợp đồng ký quỹ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được xử lý chính xác và có thể dễ dàng theo dõi. Mọi giao dịch giữa người dùng cuối và nhà cung cấp dịch vụ đều được đánh dấu thời gian và ghi lại trên chuỗi.

Giao thức

Cuối cùng, các quy tắc hoặc giao thức được mã hóa xác định các tính năng chính về cách thức hoạt động của DePIN. Các quy tắc sẽ xác định các biện pháp bảo mật của DePIN, số lượng mã thông báo tiền điện tử gốc đang lưu hành, tính đủ điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ, sự tương tác giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ, v.v.

DePIN giúp tạo ra cho một thị trường mở cho cơ sở hạ tầng phần cứng hiện đang bị thống trị bởi các tập đoàn Big Tech tập trung. Các thị trường mở, phi tập trung này trao quyền cho người dùng cuối bằng cách loại bỏ một thực thể tập trung có thể kiểm duyệt hoặc đóng cửa các dịch vụ một cách tùy ý.

Xuất bản ngày 27 tháng 1 năm 2024

Chủ đề liên quan

share iconShare