logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. Hiểu thế nào về cơ chế Stake, Pool Weight và APY trên BHOPad

Hiểu thế nào về cơ chế Stake, Pool Weight và APY trên BHOPad

Để các nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ và rõ ràng về cách thức hoạt động của BHOPad, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cơ chế IDO của BHOPad là gì? Cơ cấu Pool weight trên BHOPad như thế nào? và Tại sao nên stake BHO trên BHOPad?

BHOPad áp dụng cơ chế Guaranteed Allocation IDO cho người dùng, có nghĩa là nếu người dùng đạt điều kiện stake ít nhất từ 50.000 BHO token trở lên sẽ được đảm bảo chắc chắn 100% suất tham gia IDO.

Lúc này, vấn đề chính sẽ là người tham gia sẽ trúng được bao nhiêu vé. Nếu nhà đầu tư stake càng nhiều token BHO theo các level khác nhau, họ sẽ nhận được càng nhiều vé tham gia IDO. Ở đây, BHOPad chia các level này thành 6 cấp bậc trong đó mức stake thấp nhất là 50.000 BHO và mức stake cao nhất là 5.000.000 BHO.

Pool weight là tỉ lệ phân bổ IDO trên Launchpad. Mỗi level staking nhận được lượng phân bổ nhất định được tính theo pool weight. Cụ thể, theo cơ cấu phân bổ trên BHOPad, pool weight của Sao Kim, Trái Đất, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương, Sao Thổ và Sao Mộc lần lượt là 1, 5, 18, 36, 80 và 220.

LevelBHO StakingPool WeightVí stakingTổng cộng
150.00011.5001.500
2200.00055002.500
3600.000181001.800
41.000.00036501.800
52.000.00080201.600
65.000.000220102.200

Với mỗi đơn vị pool weight, allocation hay số tiền phân bổ tương ứng sẽ được tính theo công thức: Tổng vốn huy động ở vòng / tổng weight các ví tham gia vòng gọi vốn.

Ví dụ với tổng số vốn huy động là $114.000.

Số ví ứng với các level là: 1500 ví Sao Kim, 500 ví Trái Đất, 100 ví Sao Thiên Vương, 50 ví Sao Hải Vương, 20 ví Sao Thổ và 10 ví Sao Mộc.

Tổng số pool weight sẽ là: 1500x1 + 500x5 + 100x18 + 50x36 + 20x80 + 10x220 = 11.400.

Mỗi đơn vị pool weight được mua IDO với số tiền là: $114.000/11.400 pool weight = $10. Như vậy: mỗi ví Sao Kim sẽ được mua $10, mỗi ví Trái Đất mua được $50, … và tương tự mỗi ví Sao Mộc sẽ được mua $2200. Nói cách khác, staking level của nhà đầu tư càng cao, họ càng mua được nhiều IDO.

Staking trên BHOPad có cơ chế tương tự cơ chế Earn trên Binance, một giải pháp gửi tiết kiệm crypto linh hoạt. BHOPad hiện đang áp dụng 4 gói staking với 4 thời hạn linh hoạt, ngắn nhất là 14 ngày và dài nhất là 180 ngày. Nhà đầu tư sau khi stake đủ thời hạn gói có thể truy cập BHOPad để nhận về cả gốc và lãi.

APY là lãi suất tính theo năm. Với 4 gói staking hiện tại BHOPad cung cấp, nhà đầu tư khi stake 180 ngày sẽ đạt được mức APY cao nhất. Đặc biệt, gói staking 180 ngày của BHOPad với mức APY 20% còn hấp dẫn hơn nhiều so với chương trình Staking 2.0 (Staking 2.0 program) đang diễn ra chỉ có APY 15%.

Xuất bản ngày 01 tháng 4 năm 2022

Chủ đề liên quan

share iconShare