logo
  1. Blog
  2. Tin tức Crypto
  3. Mạng riêng 5G và Blockchain: Nền tảng “An ninh và Niềm tin” để xây dựng Chính phủ Thông minh

Mạng riêng 5G và Blockchain: Nền tảng “An ninh và Niềm tin” để xây dựng Chính phủ Thông minh

  1. Lợi thế nổi bật của mạng bảo mật tư nhân 5G
  2. Blockchain giải quyết vấn đề về niềm tin
  3. “Mạng riêng 5G + Blockchain” - Nền tảng đầy hứa hẹn
  4. Mô hình “Mạng riêng 5G + Blockchain” có thể đảm bảo an ninh, hiệu quả và tính minh bạch cho các hoạt động của chính phủ thông minh, đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của chính phủ về một mạng lưới thông tin thống nhất và nâng cao uy tín.

Trong quá trình số hóa và giảm bớt rào cản sử dụng của các ứng dụng từ chính phủ, các vấn đề như chia sẻ dữ liệu công việc một cách an toàn và hiệu quả đã trở thành thách thức với chính phủ thông minh. Những “rào cản dữ liệu” trong việc trao đổi thông tin theo chiều ngang và chiều dọc. Bên cạnh đó, sự điều phối các vấn đề của chính phủ cũng thiếu hụt một nền tảng tin cậy. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ thông minh sẽ có thể tận dụng tính bảo mật cao của dữ liệu mạng riêng 5G, và đồng thời tận dụng các lợi thế của phương pháp lưu trữ không thể giả mạo của công nghệ blockchain để thiết lập nền tảng tin cậy cho việc tương tác dữ liệu và cùng xây dựng một “nền tảng bảo mật đáng tin cậy”.

Lợi thế nổi bật của mạng bảo mật tư nhân 5G

Thông qua khả năng tùy biến linh hoạt từ lớp vật lý. 5G có dung lượng truy cập lớn, tốc độ nhanh, tiềm năng khai ethác mạnh mẽ hơn và phạm vi dịch vụ có thể được mở rộng từ truyền thông di động truyền thống hướng đến cá nhân, đến Internet kết nối với mọi thứ. Kiến trúc mạng phi công khai (NPN) của hệ thống 5G tích hợp hai chế độ PNI-NPN thông qua mạng phi công khai độc lập SNPN và mạng công khai cung cấp cho các ngành dọc (quan hệ chính phủ, công nghiệp hóa dầu, lưới điện và các ngành khác) kết nối với các nhà khai thác mạng công cộng truyền thống (PLMN). Mạng 5G cơ bản và độc lập. Sử dụng lợi thế mạng linh hoạt của mình, mạng không công khai 5G có thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu bảo mật độc lập của các mạng cục bộ khác nhau và các yêu cầu kết nối WAN trong việc xây dựng các vấn đề của chính phủ thông minh, cung cấp các nguồn lực theo ý muốn và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng trên các thiết bị di động trong các tình huống khác nhau của chính phủ.

Mạng riêng 5G chính phủ có thể áp dụng chế độ chia sẻ hạ tầng (PNI-NPN). Mô hình này dựa trên việc xây dựng băng tần được ủy quyền 5G của nhà khai thác và chia sẻ những nguồn của mạng với mạng công khai.Thiết bị mạng được lấy từ các nguồn mạng công khai hiện có của các nhà khai thác và sử dụng các phương tiện kỹ thuật như cắt (slicing) để xây dựng mạng riêng không dây cho những người dùng thuộc chính phủ; mạng lõi và nguồn mạng không dây của mạng riêng có thể được tách biệt với nhau bằng “phân đoạn mềm” để đảm bảo an toàn cho mạng riêng của chính phủ. Độ trễ và độ tin cậy (MEC và UPF có thể được xây dựng cục bộ). Mạng riêng 5G được chia sẻ của chính phủ và thông tin mạng công khai 5G của nhà khai thác nhận ra "sự tách biệt mềm" và việc truyền dữ liệu được an toàn.

Một chế độ mạng khác là mạng riêng 5G độc quyền của chính phủ (SNPN). Mô hình này sử dụng băng tần dành riêng cho ngành công tác chính phủ (băng tần tư nhân), và xây dựng tất cả các cơ sở của mạng lưới tư nhân các vấn đề chính phủ của riêng mình; nó có độ trễ từ đầu đến cuối cực thấp và hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau với băng thông lớn và độ trễ thấp. Mạng riêng 5G của chính phủ và thông tin mạng công khai 5G của nhà điều hành "hầu như không bị cô lập" và mạng này có thể vận hành tự động và kiểm soát từ đầu đến cuối, do đó đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối.

Blockchain giải quyết vấn đề về niềm tin

Công nghệ blockchain gồm thuật toán mã hóa, truyền dẫn điểm - điểm, lưu trữ dữ liệu phân tán và cơ chế đồng thuận của chế độ ứng dụng dữ liệu. Nó được nhiều bên cùng vận hành. Nó sử dụng mật mã để đảm bảo an toàn cho việc truyền tải và truy cập, đồng thời đảm bảo được tính phân tán, không thể giả mạo và đáng tin cậy. Tính hoàn chỉnh, toàn vẹn và khả năng truy nguyên nguồn gốc của các giao dịch được ghi lại tạo nên công nghệ cơ sở dữ liệu phi tập trung.

Mạng blockchain sử dụng giao tiếp ngang hàng để lưu trữ dữ liệu trong các node khối. Các node khối kết hợp các thuật toán mật mã để tạo thành cấu trúc dữ liệu chuỗi theo thứ tự thời gian. Tất cả những người tham gia trong hệ thống cùng tham gia vào việc lưu trữ, xác minh và duy trì dữ liệu khối mới nhất. Việc trao đổi giữa các node khối trong toàn bộ hệ thống blockchain tuân theo một thuật toán cố định và không cần tin tưởng bất kỳ ai. Khi số lượng các node khối tham gia tăng lên, thay vào đó, tính bảo mật của toàn bộ hệ thống blockchain sẽ tăng lên, để đạt được mục đích - dữ liệu không thể bị giả mạo. Các đặc điểm không thể bị giả mạo, phi tập trung và khả năng truy nguyên đã xây dựng nên những khả năng ứng dụng cốt lõi của blockchain. Dựa trên cơ chế thiết lập niềm tin độc đáo, ngày nay blockchain đang thay đổi các quy tắc hoạt động tín dụng của mọi tầng lớp xã hội và nó đã trở thành một công nghệ quan trọng để xây dựng một loại hệ thống tín nhiệm xã hội mới.

“Mạng riêng 5G + Blockchain” - Nền tảng đầy hứa hẹn

Sự kết hợp mạnh mẽ giữa mạng riêng 5G và công nghệ blockchain tạo ra nhiều hướng ứng dụng trong các vấn đề của chính phủ thông minh. Một mặt, các đặc điểm của mạng riêng 5G có khả năng tương thích cao với các yêu cầu kết nối dữ liệu ngày càng tăng trong quá trình phát triển chính phủ thông minh, đồng thời khung dịch vụ quản lý hợp đồng và bảo mật của mạng này cũng có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật ngành của chính phủ. Mặt khác, nhờ các đặc tính kỹ thuật an toàn và đáng tin cậy, công nghệ blockchain có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về sự riêng tư và sự tin cậy trong quá trình thu thập và truyền tải, chia sẻ và trao đổi dữ liệu của chính phủ và xử lý tổng hợp. Do đó, “Mạng riêng 5G + Blockchain” có thể cung cấp khả năng tương tác dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho các hệ thống chính phủ thông minh, đồng thời cải thiện hiệu quả các dịch vụ công và quản lý đô thị của các cơ quan chính phủ.

Trong lĩnh vực chính phủ điện tử, chính phủ có thể đổi mới quy trình dịch vụ bằng cách xây dựng mạng riêng 5G cho ngành công nghiệp chính phủ.

Bằng cách áp dụng mạng riêng 5G, các yếu tố mạng liên quan đến các dịch vụ của chính phủ được tách biệt khỏi thiết bị mạng công khai và tài nguyên mạng được sử dụng riêng; thiết bị mạng chuyên dụng như UPF tùy chỉnh được sử dụng để cung cấp đảm bảo bảo mật đầu cuối cho dữ liệu chính phủ, do đó có thể đảm bảo an ninh cho các thông tin dữ liệu khác nhau của chính phủ trên thiết bị đầu cuối di động. Việc thu thập và truyền tải được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật.

Hoàn thành việc chia sẻ dữ liệu có cấu trúc thông qua mạng blockchain, thiết lập một hệ thống đáng tin cậy không bị con người kiểm soát, xác nhận dữ liệu, mã hóa an toàn và tính toán an toàn cho nhiều bên, đồng thời mở ra “đảo dữ liệu” giữa các cơ quan chính phủ khác nhau. Sự kết nối dữ liệu giữa cấp trên và cấp dưới của một bộ ngành tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy để thực hiện việc chia sẻ chéo thông tin và dữ liệu của chính phủ, lưu trữ toàn bộ quy trình dữ liệu của chính phủ và quản lý trọn vẹn vòng đời.

Mô hình “Mạng riêng 5G + Blockchain” có thể đảm bảo an ninh, hiệu quả và tính minh bạch cho các hoạt động của chính phủ thông minh, đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của chính phủ về một mạng lưới thông tin thống nhất và nâng cao uy tín.

Giám sát an ninh - Giám sát an ninh bao gồm liên kết truyền dữ liệu chính của kiến trúc chính phủ thông minh, là liên kết cốt lõi của chính phủ thông minh và được các cơ quan chính quyền các cấp coi trọng. Hơn nữa, thiết bị giám sát an ninh không dây 5G có các đặc điểm là dễ lắp đặt, tính linh hoạt cao và hiệu suất chi phí cao. Một số lượng lớn camera 5G, cảm biến và hệ thống báo động an ninh đã được các cơ quan chính phủ triển khai trên quy mô lớn. Thông qua việc triển khai mạng riêng dành cho các vấn đề chính phủ 5G, nó có thể đảm bảo hiệu quả các yêu cầu về truy cập mạng, băng thông và bảo mật dữ liệu của các thiết bị báo động, cảm biến và camera an ninh khác nhau; sử dụng việc triển khai chìm của các đơn vị UPF và MEC để xây dựng các nút biên của mạng tư nhân dành cho các vấn đề của chính phủ 5G, do đó Nguồn điện máy tính nằm sâu gần với nguồn dữ liệu để có thể thực hiện lưu trữ cục bộ và xử lý nhanh chóng việc tiêu thụ băng thông lớn và nhạy cảm với độ trễ dữ liệu từ cảm biến và camera độ nét cực cao.

Cần lưu ý rằng việc lưu trữ bằng chứng điện tử là đặc biệt quan trọng trong quá trình giám sát và quản lý an ninh của chính phủ. Sử dụng lưu trữ phân tán, cơ chế dấu thời gian và các tính năng không giả mạo của công nghệ blockchain. Tính năng lưu trữ an toàn của các bằng chứng điện tử như các video giám sát bảo mật cũng được ghi nhận: tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử được xác minh bằng cách so sánh giá trị hàm băm của blockchain. Sử dụng công nghệ mã hóa bất đối xứng để mã hóa bằng chứng điện tử nhằm đảm bảo tính bảo mật khi truyền tải của tất cả các loại dữ liệu, đồng thời để đảm bảo tính xác thực và bảo mật của bằng chứng. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề về độ bảo mật tin cậy mà công tác giám sát và lưu trữ truyền thống phải đối mặt, bên cạnh đó còn giúp làm giảm gian lận và trốn tránh trách nhiệm liên quan đến dữ liệu bảo mật thông qua các phương tiện kỹ thuật Trách nhiệm pháp lý và các nguy cơ tiềm ẩn khác.

Quản lý sinh kế - Hiện tại, “mạng riêng 5G + blockchain” đã được tích hợp đầy đủ với trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và các công nghệ khác, đồng thời được áp dụng vào an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, bất động sản và các dịch vụ sinh kế khác đòi hỏi sự tin tưởng và cộng tác. Xác thực danh tính kỹ thuật số, nền tảng tín dụng xã hội, v.v., cũng sẽ có thể chuyển sang nền tảng cơ bản dựa trên “5G ﹢ blockchain” trong tương lai.

“Mạng riêng 5G ﹢ Blockchain” sử dụng thiết bị đầu cuối di động để tổng hợp và ghi lại nhiều loại thông tin công khai khác nhau như hình phạt hành chính, tín dụng, bất động sản và chăm sóc y tế dưới dạng nhận dạng kỹ thuật số của người hoặc đối tượng tương ứng, miễn là có dữ liệu được thu thập. Mọi bước từ giao dịch đến lưu thông đều được lưu giữ và truy xuất nguồn gốc một cách đáng tin cậy. Trên cơ sở này, Chính phủ thông minh đã xây dựng một hệ thống quản lý dịch vụ tín dụng sinh kế hoàn chỉnh và đáng tin cậy cho người dân. Bên cạnh đó, việc này giúp đơn giản hóa quá trình giải quyết các vấn đề sinh kế của nhiều người, cung cấp các dịch vụ sinh kế an toàn và đáng tin cậy cho người dân một cách thông minh.

Nguồn: https://coinyuppie.com/5g-private-network-blockchain-building-a-cornerstone-of-security-and-trust-for-smart-government-affairs/

Biên tập: BHO Team

Xuất bản ngày 10 tháng 3 năm 2022

Chủ đề liên quan

share iconShare