logo
  1. Blog
  2. Tin tức Crypto
  3. SERIES VỀ TÍNH NĂNG TRÊN BHO MAINNET: WALLET MANAGEMENT

SERIES VỀ TÍNH NĂNG TRÊN BHO MAINNET: WALLET MANAGEMENT

  • CONNECTED WALLET

⚜️Hiển thị các ví đã kết nối trên giao diện BHO Mainnet, bao gồm các thông tin: Tên ví (Name), Địa chỉ ví (Address), Số dư (Balance), Kiểu ví (Wallet Type). Ngoài ra khi click vào biểu tượng “…”, người dùng có thể download file JSON (đã được mã hóa) khi cần kết nối lại ví.

⚜️Khi click vào Send, sẽ hiện ra menu để người dùng có thể chuyển Token. Các thông tin bao gồm: Địa chỉ ví gửi đi (Send from wallet), Số lượng token (Amount), Địa chỉ ví nhận (Recipient Address). Địa chỉ ví nhận có thể chọn từ Danh Bạ đã lưu (Address Book). Sau khi nhập các thông tin để chuyển token, người dùng sẽ ký và xác nhận lại giao dịch. Màn hình thông báo giao dịch hoàn tất sẽ được hiển thị sau khi thực hiện thành công.

  • ADDRESS BOOK

⚜️Hiển thị các ví BHC20 đã được lưu trong danh bạ bao gồm Tên ví (Name), Địa chỉ ví (Address), Số dư (Balance).

⚜️Nút “Send” tương ứng ở từng địa chỉ trong danh bạ được sử dụng để chuyển token tới ví đó. Khi bấm, sẽ hiện ra màn hình chuyển token như ở menu Connected Wallet bên trên.

⚜️Nút “Add Contact” được sử dụng để thêm địa chỉ ví BHC20 vào danh bạ. Các thông tin cần nhập bao gồm: Địa chỉ ví (Address) và Tên ví (Name). Nhấn “Save” sau khi nhập xong để lưu thông tin ví vào danh bạ.

  • IMPORT/RESTORE WALLET

Hay còn được hiểu là khôi phục lại ví. Với tính năng này, người dùng có thể trải nghiệm việc sử dụng nhiều ví khác nhau trên cùng một giao diện.

LƯU Ý: Chức năng ví trên là một trong số đã tích hợp sẵn có trên giao diện Mainnet 1.0, khác với sản phẩm Ví Cá Nhân mà BHO sẽ ra mắt trong 2022.

Xuất bản ngày 16 tháng 1 năm 2022

Chủ đề liên quan

share iconShare