logo

Về chúng tôi

BHO Network được xây dựng trên BHO Chain (BHC-20) - một thành phần nền tảng thiết yếu của BHO Network trong việc cho phép phát triển một hệ sinh thái hoàn chỉnh dựa trên công nghệ blockchain. Sứ mệnh của nền tảng blockchain chúng tôi xây dựng là cho phép đổi mới không chỉ từ các dự án mới với những ý tưởng đột phá ứng dụng blockchain, mà còn hỗ trợ bất kỳ công ty nào coi blockchain là một giải pháp để đạt được hiệu suất tối ưu hơn nữa từ hoạt động hiện tại. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn mang lại sự hỗ trợ đó cho tất cả các ngành công nghiệp bao gồm chuỗi cung ứng, truyền thông và giải trí, danh tính và thông tin đăng nhập, chăm sóc sức khỏe, tài trợ thương mại, dịch vụ tài chính, chính phủ, tài sản kỹ thuật số, bán lẻ, ... Và trên hết, BHO Network không chỉ bao gồm ứng dụng riêng do chúng tôi ấp ủ xây dựng mà còn có ý nghĩa bao gồm hệ sinh thái tổng thể toàn bộ các ứng dụng khác được phát triển trên BHO Chain.

1

BHO Network sử dụng NFT để đại diện cho các tài sản trong thế giới thực cho các tài sản thế chấp và chấm điểm tín dụng.

2

Người dùng có thể vay/mượn trên mạng thông qua nhiều tài sản thế chấp được quản lý bởi các hợp đồng thông minh.

3

Người tham gia sử dụng token của BHO Network để thanh toán phí giao dịch, staking với tư cách là người xác nhận (validator) và trở thành một phần của quản trị chuỗi trực tuyến của mạng BHO.

4

Mã gốc của BHO Network là BHO với mức phí giao dịch thấp và tốc độ xử lý vượt trội.

5

Token native của BHO Network là BHO với mức phí giao dịch thấp và tốc độ xử lý vượt trội.

Chúng tôi là ai?

BHO Network được xây dựng trên BHO Chain (BHC-20) - một nền tảng blockchain tốc độ cao với phí giao dịch thấp, hạ tầng của chúng tôi có thể trao đổi chéo với những mạng phổ biến khác như Chuỗi thông minh Binance (BSC), Ethereum và Polkadot.