logo

Một giao thức mạng mới có thể mở rộng, tương tác và an toàn cho thế hệ web tương lai.

Nền tảng

Nền tảng

Chuỗi được xây dựng trên nền tảng Substrate, một nền tảng blockchain với độ ổn định, hiệu suất và bảo mật đã được chứng minh.

Giao thức đồng thuận

Giao thức đồng thuận

BHO sử dụng cơ chế bằng chứng cổ phần đề cử (NPoS) thay vì bằng chứng công việc (POW) thông thường, qua đó cho phép sử dụng giao thức đồng thuận xanh tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Mạng ngang hàng

Mạng ngang hàng

BHO sử dụng Libp2p làm mạng lưới bao phủ của mình để xử lý việc phát hiện và giao tiếp ngang hàng giữa các nút trong mạng. libp2p là một khung mạng đa nền tảng, được định hướng trở thành tiêu chuẩn trong một thế giới phi tập trung hoàn toàn trong tương lai.

Công cụ

Công cụ

Chúng tôi sử dụng Rust làm ngôn ngữ lập trình chính để phát triển chuỗi khối. Với sự trợ giúp của Rust, BHO cung cấp các ứng dụng có khả năng mở rộng, hiệu suất cao, bảo mật và nhất quán cho người dùng của chúng tôi.

Cầu nối cross-chain

Cầu nối cross-chain

Cross-chain Bridge cho phép chuyển tài sản tiền điện tử, mã thông báo hoặc dữ liệu từ Blockchain này sang Blockchain khác. Nó giúp luân chuyển tài sản giữa các chuỗi mà không bị cô lập như trước đây.

NFTs

NFTs

Blockchain thế hệ mới cho NFT. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ NFT là nó cho phép các nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung giữ lại toàn bộ bản quyền của họ. Điều này cho phép họ vẫn tạo ra doanh thu mà không phải từ bỏ bản quyền của mình. Khi nói đến NFT, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật.

Tối ưu cho DeFi

Tối ưu cho DeFi

Chuỗi BHO được tùy chỉnh cho Defi nhằm mục đích đem nguồn tài chính truyền thống đến với DeFi. Chuỗi của chúng tôi có thể được nâng cấp dễ dàng thông qua nâng cấp runtime không cần fork. Có nghĩa là các bản cập nhật tính năng có thể được áp dụng ngay lập tức mà không có sự bất tiện từ các quy trình hardfork.

Mã nguồn mở

Mã nguồn mở

Chuỗi BHO hoàn toàn là mã nguồn mở. Ai cũng có thể kiểm tra quy trình.